Robert Wyszyński – gratulujemy!

Dr Robert Wyszyński, otrzymał Odznakę Honorową za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą. Gratulujemy! Jesteśmy dumni! Odznaczenie przekazał Jan Dziedziczak, sekretarz stanu, pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą podczas III Zjazdu Badaczy Polonii w Krakowie.

Dr Robert Wyszyński pracuje dla Instytutu Pokolenia jako ekspert ds. badań społecznych. Jest inicjatorem i głównym autorem jednego z naszych ostatnich raportów „Atlas Polaków na świecie” gdzie zestawiliśmy dane uzyskane z polskich palcówek dyplomatycznych na całym świecie starając się oszacować aktualną liczebność Polonii, Polaków poza granicami i osób polskiego pochodzenia.

Doktor Wyszyński jest autorem ponad dwudziestu publikacji książkowych, a także licznych artykułów i raportów z badań na temat emigracji, repatriacji i tożsamości narodowej Polonii. Posiada bogatą ścieżkę dydaktyczną związaną z Uniwersytetem Warszawskim głównie z Instytutem Socjologii, a także z innymi uczelniami wyższymi..

Robert jest jednym z pierwszych pracowników/socjologów zatrudnionych od początku działania Instytutu Pokolenia i aktywnie uczestniczy w wielu projektach badawczych realizowanych przez Instytut.. Godzinami może opowiadać o wynikami prowadzonych badań socjologicznych, szczególnie tych dotyczących Polonii na świecie zarażając nas swoją pasją.

Robercie gratulujemy! Jesteśmy dumni!


Data publikacji: 22.11.2023

Czytaj również

III Zjazd Badaczy Polonii

Osią tegorocznego Zjazdu jest prezentacja „Atlasu Polonii świata” opracowanego przez Instytut Pokolenia. Jest to pierwsza i jedyna jak dotąd publikacja, która w sposób całościowy i wyczerpujący opisuje polską społeczność żyjącą poza krajem. Prowadzone w ostatnich latach badania wskazują zarówno na zmienność trendów migracyjnych, jak i sposobów funkcjonowania polskiej mniejszości na co dzień. Zmianie ulegają nie tylko statystyki dotyczące skupisk Polaków na świecie (wyjazdów, powrotów, nowych kierunków), ale również cechy społeczno-demograficzne osób migrujących. Wpływa to na zmiany funkcjonowania środowisk polonijnych i ich relacji z Ojczyzną.

Krakowskie spotkanie badaczy Polonii będzie płaszczyzną międzyśrodowiskowej wymiany myśli i doświadczeń, które służy także podtrzymywaniu, rozszerzeniu i nawiązaniu nowych kontaktów badawczych.

W trakcie konferencji, nasz kolega, dr Robert Wyszyński, otrzymał Odznakę Honorową za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą. Gratulujemy! Jesteśmy dumni! Odznaczenie przekazał Jan Dziedziczak, sekretarz stanu, pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą.

Organizatorzy III Zjazdu Badaczy Polonii: KPRM we współpracy z Uniwersytetem Ignatianum w Krakowie oraz Instytutem Pokolenia.


  Data publikacji: 22.11.2023

  Czytaj również

  „Silna rodzina receptą na problemy dzisiejszego świata”

  Czy rodzina stanowi klucz do rozwiązania wielu współczesnych problemów? Czy młodzi ludzie nadal cenią instytucję rodziny? – między innymi takie pytania przyświecały Stowarzyszeniu Apostolskiemu Rodzina Rodzin, organizatorowi konferencji pt. „Silna rodzina receptą na problemy dzisiejszego świata”. Wydarzenie zgromadziło ekspertów, młode małżeństwa, rodziny, i młodzież, aby rozmawiać o kluczowej roli rodziny w społeczeństwie.

  Program konferencji obejmował następujące tematy:

  • Sytuacja demograficzna w Polsce. Przyczyny i konsekwencje.
  • Bariery realizacji aspiracji dotyczących rodziny i rodzicielstwa w Polsce 
  • Samotność współczesnych młodych ludzi i jej konsekwencje dla ich kondycji psycho-społecznej  
  • Formalne i nieformalne relacje z innymi rodzinami i rodzicami jako element wspierania aspiracji rodzinnych młodych ludzi
  • Dyskusje o wyzwaniach, przed jakimi stają młodzi rodzice i małżonkowie, porównując je z wyzwaniami sprzed 30 lat.
  • Rozmowy o tym, jak młodzież postrzega instytucję rodziny, zwłaszcza przedstawiciele pokolenia X.

  A wśród prelegentów znaleźli się:

  • Dorota Bojemska – Mama 8 dzieci, Przewodnicząca Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, animatorka rozwoju klubów Mam w Polsce
  • Marek Grabowski – socjolog, badacz społeczny, prezes Fundacji Mamy i Taty
  • Michał Kot – socjolog, Dyrektor Instytutu POKOLENIA
  • Piotr Kordyasz, autor wielu książek, w tym “Stefek” 

  Fotografia: Jakub Goliński

  Data publikacji: 20.11.2023

  Czytaj również

  Konferencja dla Samorządów – Jak gminną moc móc wzmóc?

  Instytut Pokolenia już ponad rok współpracuje z 25 samorządami, którym podczas warsztatów przedstawia nowy model zarządzania gminą, oparty na 6 Obszarach Funkcjonowania Rodziny, na który składają się: podstawy materialne, zdrowie, rekreacja i sport, kultura, edukacja i wychowanie, trwałość więzi oraz tożsamość. Gminy, które wzięły udział w naszym projekcie łączy myśl o działaniu na rzecz mieszkańców, czyli rodzin zamieszkujących na ich terenach i zapewnieniu im takich warunków do życia, które okażą się wystarczające, by chciały wiązać swoje życiowe plany z miejscem, w którym mieszkają i jego lokalną społecznością.

  Podczas konferencji przedstawione zostaną najlepsze praktyki w zakresie realizacji działań na rzecz mieszkańców, nastąpi wymiana doświadczeń i próba nawiązania kontaktów z nowymi jednostkami, zainteresowanymi rozwojem swojej gminy. Wśród zaproszonych gości znajdują się przedstawiciele władz samorządowych z całej Polski, ale także przedstawiciele świata nauki i liderzy opinii.

  Konferencja: Jak gminną moc móc wzmóc?

  Data: 7 listopada 2023 r. godz. 10.00-16.00

  Miejsce: Centralny Dom Technologii, Warszawa

  Szczegóły: https://instytutpokolenia.pl/konferencja-6ofr/


  Organizator: Instytut Pokolenia

  Partner: Fundacja PFR i Polski Fundusz Rozwoju

  Partner medialny: Wspólnota – pismo dla samorządów

  Data publikacji: 03.11.2023

  Czytaj również

  Za nami Forum Tato.net

  Forum Tato.net to wydarzenie naładowane pozytywnymi treściami dla rodziców, głównie dla ojców. W tym roku spotkanie odbyło się w Katowicach, pod hasłem „SIŁA & CZUŁOŚĆ”.

  Instytut Pokolenia został zaproszony do udziału w tym wydarzeniu. Cieszymy się, że mogliśmy opowiadać mężczyznom o tym, z czym w najbliższych latach będą musieli się mierzyć jako rodzice i na co powinni zwracać szczególną uwagę w wychowaniu dzieci.

  Wzięliśmy udział w dwóch panelach tematycznych:

  TatoSFERA CYFROWA /panel/ Rodzina a chaos cyfrowy. Jak odzyskać równowagę w świecie otoczonym ekranami?

  • Michał Kot – Socjolog, ekspert w zakresie demografii, analizy polityk społecznych, badań socjologicznych, zarządzania w biznesie i nowych technologii. Dyrektor Instytutu POKOLENIA. Autor wielu publikacji i raportów na temat demografii, polityki rodzinnej i wpływu nowych technologii na życie społeczne. Członek Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Tato x 5.
  • Łukasz Mirosław – Naukowiec. Przedsiębiorca. Specjalista od digitalizacji. Brał udział w projektach naukowych uczelni w Polsce, Niemczech i Szwajcarii. Interesuje się badaniami wpływu technologii cyfrowej na procesy społeczne oraz poszukiwaniem prawdy, dobra i piękna. Współzałożyciel Chrześcijańskiego Centrum Kultury Maryi Królowej. Tato x 2.
  • Adam Zych – Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz University of Applied Sciences w Kolonii (Niemcy). Od 20 lat rozwija własny biznes w branży sportowej oraz osłon słonecznych. Pomysłodawca i Prezes Fundacji Projekt PL, która walczy o przywrócenie znaczenia rodziny. Inicjator akcji Uwaga! Smartfon oraz Forum Gen. Tato x 4.
  • Łukasz Wołek

  TatoSfera EDUKACJA / KULTURA – Jak budować ojcowską siłę i czułość niezbędną do nawigacji przez nowe trendy w edukacji, kulturze i mediach?

  • Krzysztof Mikuła – Manager i prawnik. Z bogatym doświadczeniem w biznesie i administracji, teraz koncentruje się na edukacji. Jeden z liderów Projektu Edukacyjnego Węgielek z blisko 1000 dzieci w przedszkolach i szkołach w Katowicach i Gliwicach. Wiceprezes TDJ Foundation. Wspiera sieć placówek edukacyjnych prowadzonych w modelu edukacji spersonalizowanej. Tato x 4.
  • Michał Michalski – Kulturoznawca, ekonomista, etyk gospodarczy, prof. UAM. Prezes Fundacji Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie. Członek Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Autor publikacji o współzależności między rodziną, kulturą i rozwojem społeczno-gospodarczym. Współautor badań i raportów na temat rodziny. Tato x 5.
  • Kazimierz Korab – Socjolog, naukowiec. Prof. SGGW. Członek Rady Programowej Tato.Net. Prezes Fundacji Międzynarodowy Instytut Edukacji. Dyrektor Polonijnego Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego „Klasyk”. Tato x 3, dziadek.
  • Michał Kot – Socjolog, ekspert w zakresie demografii, analizy polityk społecznych, badań socjologicznych, zarządzania w biznesie i nowych technologii. Dyrektor Instytutu POKOLENIA. Autor wielu publikacji i raportów na temat demografii, polityki rodzinnej i wpływu nowych technologii na życie społeczne. Członek Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Tato x 5.

  Instytut Pokolenia był partnerem wydarzenia.

  Data publikacji: 30.10.2023

  Czytaj również

  Konferencja demograficzna w Krakowie

  Dziś gościmy na konferencji naukowej „Współczesne przemiany społeczno-ekonomiczne w Polsce i na świecie” w Krakowie.

  Podczas panelu moderowanego przez prof. dr hab. Przemysława Śleszyńskiego, nasz przedstawiciel: Paweł Woliński – moderator warsztatów w programie „Rodzina-Rozwój-Demografia” opowiada o modelu #6OFR i o wyzwaniach jakie stoją przed gminami w kontekście demografii.

  Konferencję zorganizował Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

  Pełny program na stronie: https://demografia.up.krakow.pl/program/

  Data publikacji: 23.10.2023

  Czytaj również

  Konferencja „Kulturowe aspekty demografii”

  W pięknym gmachu Warszawskiego Domu Technika, 30 września 2023r. odbyła się konferencja pt. „Kulturowe aspekty polityki rodzinnej. Dodatek czy podstawa skutecznej recepty na kryzys demograficzny”. Zacne grono specjalistów na zaproszenie Ordo Iuris i Collegium Intermarium dyskutowało o przyszłości Polski i Europy.

  Wśród zaproszonych gości znaleźli się akademicy, profesorowie, przedstawiciele wiodących think-tanków zajmujących się kulturą i polityką rodzinną:

  • Mark Regnerus – profesor z Uniwersytetu w Teksasie
  • Belinda Brown – z University College London
  • Bracy Bersnak – z USA, profesor Christendom College
  • Árpád Mészáros – wiceprzewodniczący Instytutu ds. Demografii i Rodzin im. Márii Kopp
  • Michał Michalski – prezes Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie
  • Rafał Dorosiński – Zarząd Ordo Iuris

  My także zostaliśmy zaproszeni na to spotkanie. Opowiadaliśmy o samotności i jej wpływie na demografię, a także przyszłość więzi i relacji społecznych w kontekście coraz bardziej upowszechniającej się komunikacji elektronicznej.


  Data publikacji: 05.10.2023

  Czytaj również

  XXXII Forum Ekonomiczne w Karpaczu – podsumowanie

  Trzy panele tematyczne, mnóstwo rozmów merytorycznych, nowe znajomości i pomysły na współpracę – to bilans obecności Instytutu Pokolenia na XXXII Forum Ekonomicznym w Karpaczu.

  Dzięki organizatorom mieliśmy możliwość uczestniczenia we wszystkich spotkaniach odbywających się na Forum, a jednocześnie zostaliśmy zaproszeni jako eksperci do udziału w trzech wydarzeniach.

  „Work-life balance. Łączenie życia rodzinnego z pracą” został zorganizowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki. Podczas dyskusji wspólnie z:

  • Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej
  • Michał Kot, Dyrektor, Instytut Pokolenia,
  • Łukasz Hardt, Przewodniczący Rady Nadzorczej ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  • Zbigniew Krysiak, Profesor, Przewodniczący Rady, Instytut Myśli Schumana

  poruszaliśmy tematy związane z ułatwieniami i ochroną pracujących rodziców – zarówno pod kątem przepisów jak i podejścia pracodawców. Rozmawialiśmy również o ochronie kobiet w ciąży, świeżo upieczonych rodziców oraz pracujących rodziców małych dzieci.


  Panel „Raport Atlas Polaków na świecie”
  Instytut Pokolenia przygotowuje pierwszy w historii raport dotyczący naszych Rodaków za granicą na podstawie danych z 60 krajów zbieranych przez polskie placówki dyplomatyczne. Zastanawialiśmy się, jak wygląda emigracja i życie na emigracji kiedyś, a jak jest dzisiaj. Spotkanie moderował Jakub Dybek, Dyrektor, Redaktor Naczelny TVP Polonia.
  W dyskusji wzięli udział:

  • Jan Dziedziczak, Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą
  • Michał Kot, Dyrektor, Instytut Pokolenia
  • Prof. Marek Rudnicki z University of Illinois Chicago

  Michał Kot, Dyrektor Instytut Pokolenia moderował także panel z udziałem gości zagranicznych pt: „Wyzwania demograficzne Europy”.
  O przyszłości Starego Kontynentu dyskutowali:

  • Inga Masiulaitytė-Šukevič, Zastępczyni Dyrektora Generalnego Statistics Lithuania,
  • Robert Zapotoczny, Prezes PFR PORTAL PPK,
  • Jean-Yves Leconte, Senator Republiki Francuskiej,
  • Diego Ramiro Fariñas, Dyrektor Instytutu Ekonomii, Geografii i Demografii Hiszpańskiej Narodowej Rady ds. Badań Naukowych – CSIC,
  • Árpád Mészáros, Wiceprzewodniczący Instytutu ds. Demografii i Rodzin im. Márii Kopp – KINCS – z Węgier

  Data publikacji: 07.09.2023

  Czytaj również

  Rodzina tworzy dobry klimat

  Zjazd Dużych rodzin to coroczne święto organizowane przez Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” w różnych miejscach w Polsce. W dniach 17-19 czerwca wielodzietni spotkali się w Grodzisku Mazowieckim, pod hasłem „Rodzina Tworzy dobry klimat”.

  Instytut Pokolenia został zaproszony do udziału w panelu dyskusyjnym pt. „Rodzina szansą dla klimatu – międzypokoleniowa debata na temat ekologii”. Michał Kot, dyrektor Instytutu Pokolenia, mówił o tym, co na pierwszy rzut oka wydaje się nieoczywiste – że rodziny wielodzietne są bardziej efektywne ekologicznie niż np. osoby żyjące w pojedynkę! To była pierwsza prezentacja wyników raportu „Jak rodziny gospodarują budżetem domowym”.

  W panelu wzięli też udział:

  • Dorota Bojemska – Przewodnicząca Rady Rodziny przy MRiPS,
  • Małgorzata Zawilska-Rospędek – Inżynier w zielonych okularach,
  • Kamil Wyszkowski – UN Global Compact -UAE Network

  Spotkanie prowadziła przedstawicielka młodego pokolenia – Maja Jeśmanowicz.

  Data publikacji: 18.06.2023

  Czytaj również

  „Kobiety mają wybór” w Olsztynie!

  Za nami kolejne spotkanie w ramach projektu edukacyjnego „Kobiety mają wybór” organizowanego przez Fundację PFR. Tym razem o przedsiębiorczości i życiu kobiet rozmawialiśmy w Olsztynie.

  W panelu przygotowanym przez Fundacja PFR udział wzięli:

  • Olga Semeniuk-Patkowska – Wiceminister Rozwoju i Technologii
  • Bartosz Marczuk – Wiceprezes Polski Fundusz Rozwoju 
  • prof. dr hab. n. med. Joanna Wojtkiewicz – profesor na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Marta Kamińska – Wójt Gminy Barciany Urząd Gminy Barciany
  • Anna Stokłos – dyrektor szkoły w Stawigudzie Gmina Stawiguda 
  • Małgorzata Siergiej – dyrektor SP 13 w Olsztynie
  • dr Małgorzata Pawlus – Ekspert Instytutu Pokolenia ds. demografii, współautorka raportu Instytut Pokolenia

  Panel poprzedziły prezentacje raportów Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Sytuacja kobiet w Polsce z perspektywy społeczno-ekonomicznej” i Instytutu Pokolenia „Kobiety mają wybór. Zmiana sytuacji kobiet w Polsce w XX i XXI w.”


  Przypominamy, że raport Instytutu Pokolenia dostępny do pobrania w formie PDF.

  Data publikacji: 18.06.2023

  Czytaj również

  Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. .

  Zgoda