Robert Wyszyński – gratulujemy!

Dr Robert Wyszyński, otrzymał Odznakę Honorową za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą. Gratulujemy! Jesteśmy dumni! Odznaczenie przekazał Jan Dziedziczak, sekretarz stanu, pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą podczas III Zjazdu Badaczy Polonii w Krakowie.

Dr Robert Wyszyński pracuje dla Instytutu Pokolenia jako ekspert ds. badań społecznych. Jest inicjatorem i głównym autorem jednego z naszych ostatnich raportów „Atlas Polaków na świecie” gdzie zestawiliśmy dane uzyskane z polskich palcówek dyplomatycznych na całym świecie starając się oszacować aktualną liczebność Polonii, Polaków poza granicami i osób polskiego pochodzenia.

Doktor Wyszyński jest autorem ponad dwudziestu publikacji książkowych, a także licznych artykułów i raportów z badań na temat emigracji, repatriacji i tożsamości narodowej Polonii. Posiada bogatą ścieżkę dydaktyczną związaną z Uniwersytetem Warszawskim głównie z Instytutem Socjologii, a także z innymi uczelniami wyższymi..

Robert jest jednym z pierwszych pracowników/socjologów zatrudnionych od początku działania Instytutu Pokolenia i aktywnie uczestniczy w wielu projektach badawczych realizowanych przez Instytut.. Godzinami może opowiadać o wynikami prowadzonych badań socjologicznych, szczególnie tych dotyczących Polonii na świecie zarażając nas swoją pasją.

Robercie gratulujemy! Jesteśmy dumni!


Data publikacji: 22.11.2023

Czytaj również

III Zjazd Badaczy Polonii

Osią tegorocznego Zjazdu jest prezentacja „Atlasu Polonii świata” opracowanego przez Instytut Pokolenia. Jest to pierwsza i jedyna jak dotąd publikacja, która w sposób całościowy i wyczerpujący opisuje polską społeczność żyjącą poza krajem. Prowadzone w ostatnich latach badania wskazują zarówno na zmienność trendów migracyjnych, jak i sposobów funkcjonowania polskiej mniejszości na co dzień. Zmianie ulegają nie tylko statystyki dotyczące skupisk Polaków na świecie (wyjazdów, powrotów, nowych kierunków), ale również cechy społeczno-demograficzne osób migrujących. Wpływa to na zmiany funkcjonowania środowisk polonijnych i ich relacji z Ojczyzną.

Krakowskie spotkanie badaczy Polonii będzie płaszczyzną międzyśrodowiskowej wymiany myśli i doświadczeń, które służy także podtrzymywaniu, rozszerzeniu i nawiązaniu nowych kontaktów badawczych.

W trakcie konferencji, nasz kolega, dr Robert Wyszyński, otrzymał Odznakę Honorową za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą. Gratulujemy! Jesteśmy dumni! Odznaczenie przekazał Jan Dziedziczak, sekretarz stanu, pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą.

Organizatorzy III Zjazdu Badaczy Polonii: KPRM we współpracy z Uniwersytetem Ignatianum w Krakowie oraz Instytutem Pokolenia.


  Data publikacji: 22.11.2023

  Czytaj również

  „Silna rodzina receptą na problemy dzisiejszego świata”

  Czy rodzina stanowi klucz do rozwiązania wielu współczesnych problemów? Czy młodzi ludzie nadal cenią instytucję rodziny? – między innymi takie pytania przyświecały Stowarzyszeniu Apostolskiemu Rodzina Rodzin, organizatorowi konferencji pt. „Silna rodzina receptą na problemy dzisiejszego świata”. Wydarzenie zgromadziło ekspertów, młode małżeństwa, rodziny, i młodzież, aby rozmawiać o kluczowej roli rodziny w społeczeństwie.

  Program konferencji obejmował następujące tematy:

  • Sytuacja demograficzna w Polsce. Przyczyny i konsekwencje.
  • Bariery realizacji aspiracji dotyczących rodziny i rodzicielstwa w Polsce 
  • Samotność współczesnych młodych ludzi i jej konsekwencje dla ich kondycji psycho-społecznej  
  • Formalne i nieformalne relacje z innymi rodzinami i rodzicami jako element wspierania aspiracji rodzinnych młodych ludzi
  • Dyskusje o wyzwaniach, przed jakimi stają młodzi rodzice i małżonkowie, porównując je z wyzwaniami sprzed 30 lat.
  • Rozmowy o tym, jak młodzież postrzega instytucję rodziny, zwłaszcza przedstawiciele pokolenia X.

  A wśród prelegentów znaleźli się:

  • Dorota Bojemska – Mama 8 dzieci, Przewodnicząca Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, animatorka rozwoju klubów Mam w Polsce
  • Marek Grabowski – socjolog, badacz społeczny, prezes Fundacji Mamy i Taty
  • Michał Kot – socjolog, Dyrektor Instytutu POKOLENIA
  • Piotr Kordyasz, autor wielu książek, w tym “Stefek” 

  Fotografia: Jakub Goliński

  Data publikacji: 20.11.2023

  Czytaj również

  Konferencja dla Samorządów – Jak gminną moc móc wzmóc?

  Instytut Pokolenia już ponad rok współpracuje z 25 samorządami, którym podczas warsztatów przedstawia nowy model zarządzania gminą, oparty na 6 Obszarach Funkcjonowania Rodziny, na który składają się: podstawy materialne, zdrowie, rekreacja i sport, kultura, edukacja i wychowanie, trwałość więzi oraz tożsamość. Gminy, które wzięły udział w naszym projekcie łączy myśl o działaniu na rzecz mieszkańców, czyli rodzin zamieszkujących na ich terenach i zapewnieniu im takich warunków do życia, które okażą się wystarczające, by chciały wiązać swoje życiowe plany z miejscem, w którym mieszkają i jego lokalną społecznością.

  Podczas konferencji przedstawione zostaną najlepsze praktyki w zakresie realizacji działań na rzecz mieszkańców, nastąpi wymiana doświadczeń i próba nawiązania kontaktów z nowymi jednostkami, zainteresowanymi rozwojem swojej gminy. Wśród zaproszonych gości znajdują się przedstawiciele władz samorządowych z całej Polski, ale także przedstawiciele świata nauki i liderzy opinii.

  Konferencja: Jak gminną moc móc wzmóc?

  Data: 7 listopada 2023 r. godz. 10.00-16.00

  Miejsce: Centralny Dom Technologii, Warszawa

  Szczegóły: https://instytutpokolenia.pl/konferencja-6ofr/


  Organizator: Instytut Pokolenia

  Partner: Fundacja PFR i Polski Fundusz Rozwoju

  Partner medialny: Wspólnota – pismo dla samorządów

  Data publikacji: 03.11.2023

  Czytaj również

  Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. .

  Zgoda