W obecnych warunkach samotność nie jest już wyłącznie prywatnym problemem dotkniętych nią osób. Staje się problemem społecznym o znacznie szerszym wymiarze. Narastanie syndromu samotności przekłada się bowiem negatywnie nie tylko na jakość życia ludzi, ale także na efektywność gospodarki, funkcjonowanie sektora ochrony zdrowia, a nawet na funkcjonowanie demokracji. W dodatku zdecydowanie lista obszarów dotkniętych przez niszczącą silę samotności nie jest zamknięta, a skutkuje rozmaitymi, dramatycznymi niekiedy następstwami dla ludzi i ich perspektyw życiowych. 
(fragment wstępu)

Prof. Elżbieta Mączyńska 


Zapis debaty „Czy czeka nas społeczeństwo ludzi samotnych?", która odbyła się podczas Kongresu 590 w Rzeszowie.

W panelu udział wzięli: Barbara Socha – podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Michał Kot – Dyrektor Instytutu Pokolenia, prof. Elżbieta Mączyńska – członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, członek Rady Instytutu Pokolenia oraz prof. Łukasz Okruszek – kierownik Pracowni Neuronauki Społecznej IP PAN, Przewodniczący Rady Naukowej IP PAN. Moderatorem wydarzenia był dziennikarz Agaton Koziński.

Instytut Pokolenia

Instytut Pokolenia przygotowuje badania, analizy i ekspertyzy w zakresie demografii w ujęciu polskim i międzynarodowym. W swoich działaniach uwzględnia uwarunkowania społeczno-kulturowe zachodzących zjawisk. Wskazuje kierunki zmian i inicjuje działania, które mają prowadzić do pozytywnych przemian w społeczeństwie. 

Dowiedz się więcej