Statut

Do zadań ustawowych Instytutu Pokolenia należy:

 1. Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu wzmacnianie trwałości więzi międzypokoleniowych, międzyludzkich oraz tożsamości budowanej w polskich rodzinach przez kolejne pokolenia,
 2. Gromadzenie, opracowywanie oraz udostępnianie organom władzy publicznej informacji o istotnych zjawiskach i procesach demograficznych, społecznych oraz kulturowych w Polsce m.in. przez podejmowanie następujących działań:
  a. inicjowanie i prowadzenie badań,
  b. przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych,
  c. przegląd publikacji naukowych i publicystycznych w Polsce i na świecie,
  d. organizowanie konferencji, spotkań i seminariów,
  e. prowadzenie działalności wydawniczej i dokumentacyjnej,
 3. Wyszukiwanie oraz upowszechnianie dobrych praktyk i rozwiązań mających pozytywny wpływ na zjawiska i obszary, o których mowa w pkt 1 i 2, m.in. przez podejmowanie następujących działań:
  a. prowadzenie badań i analiz wpływu rozpoznanych praktyk na rzeczywistość społeczną,
  b. wypracowywanie i upowszechnianie standardów pomocnych w opracowywaniu oraz wdrażaniu polityk publicznych i programów społecznych,
  c. doskonalenie zawodowe kadr wykonujących zadania mające wpływ na procesy społeczne w zakresach, o których mowa w pkt 1 i 2,
  d. prowadzenie warsztatów i szkoleń,
 4. Opiniowanie propozycji rozwiązań prawnych i programowych pod względem ich wpływu na zjawiska i obszary, o których mowa w pkt 1 i 2,
 5. Aktywne uczestnictwo w debacie publicznej na temat procesów i zjawisk społecznych, w szczególności w zakresie relacji i więzi międzyludzkich, komunikacji międzypokoleniowej, rodziny i tożsamości,
 6. Organizowanie konkursów oraz wydarzeń popularyzujących zagadnienia, o których mowa w pkt 1 i 2,
 7. Tworzenie przestrzeni wymiany doświadczeń oraz współpracy między podmiotami działającymi w obszarach, o których mowa w pkt 1 i 2,
 8. Współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami naukowymi i organizacjami pozarządowymi mającymi w swoim obszarze zainteresowań zakres działań, o którym mowa w pkt 1 i 2.

Za treść odpowiada: Urszula Wójcik
Data publikacji: 19.06.2023

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. .

Zgoda