Instytut Pokolenia poszukuje Kandydata/Kandydatki na stanowisko:

SPECJALISTA DS. UPOWSZECHNIANIA PROJEKTÓW

Zadania:

 • Gromadzenie, zabezpieczanie, ewidencjonowanie, brakowanie i udostępnianie dokumentacji.
 • Czuwanie nad poprawnością doboru klas z JRWA przez pracowników merytorycznych komórek organizacyjnych, poprawnością rejestrowania i prowadzenia spraw.
 • Zarządzanie obiegiem materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej od poszczególnych komórek organizacyjnych Instytutu.
 • Koordynacja czynności kancelaryjnych oraz przygotowywanie dokumentacji przekazywanej do archiwum zakładowego.
 • Przyjmowanie oraz weryfikacja dokumentacji dostarczonej i usystematyzowanej przez komórki organizacyjne Instytutu zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także prowadzenie jej ewidencji.
 • Rozmieszczanie materiałów archiwalnych w pomieszczeniach magazynowych i odpowiedzialność za zapewnienie właściwych warunków przechowywania.
 • Udostępnianie i wypożyczanie dokumentacji osobom upoważnionym. 
 • Przeprowadzanie kwerend archiwalnych.
 • Przeprowadzanie skontrum dokumentacji zgromadzonej w Archiwum Zakładowym.
 • Współpraca z Archiwum Akt Nowych i innymi organami państwowymi w zakresie archiwizacji dokumentów.

Wymiar czasu pracy: etat

Oczekiwania:

 • Wykształcenie: wyższe (preferowane kierunki: socjologia, nauki społeczne, nauki o rodzinie)
 • Doświadczenie zawodowe – powyżej 5 lat doświadczeń w pracy warsztatowej (trenerskiej, edukacyjnej)
 • Dobra znajomość narzędzi do prezentacji i prowadzenia spotkań (w tym Power Point, prezentacja danych)
 • Umiejętność analizy i wykorzystania danych statystycznych, socjometrycznych, demograficznych
 • Gotowość do podróżowania (ok. 50% czasu pracy to podróże)
 • Mile widziane osoby z dobrą znajomością jednego z obszarów: tożsamość lokalna, budowanie więzi, infrastruktura, przedsiębiorczość lokalna, kultura, edukacja i wychowanie, profilaktyka zdrowia/sport/rekreacja
 • Kreatywność, dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność
 • Kandydatów prosimy o złożenie oświadczenia potwierdzającego: Posiadanie obywatelstwa polskiego; Korzystanie z pełni praw publicznych; Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres kadry@instytutpokolenia.pl

ARCHIWISTA ZAKŁADOWY

Zadania:

 • Gromadzenie, zabezpieczanie, ewidencjonowanie, brakowanie i udostępnianie dokumentacji.
 • Czuwanie nad poprawnością doboru klas z JRWA przez pracowników merytorycznych komórek organizacyjnych, poprawnością rejestrowania i prowadzenia spraw.
 • Zarządzanie obiegiem materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej od poszczególnych komórek organizacyjnych Instytutu.
 • Koordynacja czynności kancelaryjnych oraz przygotowywanie dokumentacji przekazywanej do archiwum zakładowego.
 • Przyjmowanie oraz weryfikacja dokumentacji dostarczonej i usystematyzowanej przez komórki organizacyjne Instytutu zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także prowadzenie jej ewidencji.
 • Rozmieszczanie materiałów archiwalnych w pomieszczeniach magazynowych i odpowiedzialność za zapewnienie właściwych warunków przechowywania.
 • Udostępnianie i wypożyczanie dokumentacji osobom upoważnionym. 
 • Przeprowadzanie kwerend archiwalnych.
 • Przeprowadzanie skontrum dokumentacji zgromadzonej w Archiwum Zakładowym.
 • Współpraca z Archiwum Akt Nowych i innymi organami państwowymi w zakresie archiwizacji dokumentów.

Wymiar czasu pracy: etat / niepełny etat

Oczekiwania:

 • Wykształcenie: minimum średnie (technik archiwista) lub wyższe (preferowane kierunki: archiwistyka, administracja publiczna lub pokrewne).
 • Doświadczenie zawodowe – min. 1 rok, mile widziane doświadczenie w  podobnym zakresie w administracji publicznej.
 • Znajomość: ustawy o ochronie danych osobowych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym oraz aktów wykonawczych do wskazanych przepisów.
 • Przeszkolenie archiwalne i w zakresie ochrony informacji niejawnych – będą dodatkowym atutem.
 • Umiejętności: stosowania prawa w praktyce, dobra organizacja pracy własnej, współpracy z innymi, komunikatywność.
 • Kandydatów prosimy o złożenie oświadczenia potwierdzającego: Posiadanie obywatelstwa polskiego; Korzystanie z pełni praw publicznych; Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres kadry@instytutpokolenia.pl

Za treść odpowiada: Pawel Borzadek
Data publikacji: 27.06.2023
Data modyfikacji: 19.09.2023

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. .

Zgoda