Struktura organizacyjna

Instytut Pokolenia został utworzony zgodnie z zarządzeniem nr 35 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2021 roku (Dz.U. poz. 1164). Z dniem 1 stycznia 2022 r. na podstawie § 5 statutu Instytutu Pokolenia stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 325 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2021 r. (M.P. z 2021, poz. 1164) powołano na stanowisko Dyrektora Instytutu Pana Michała Kota, który do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania kieruje Instytutem. Dyrektor kieruje Instytutem przy pomocy dwóch zastępców Dyrektora.

W Instytucie działa Rada Instytutu pełniąca funkcje opiniodawcze i doradcze – zgodnie z § 7 ust. 1 Statutu. W skład Rady Instytutu wchodzi 9 członków.

Za treść odpowiada: Urszula Wójcik
Data publikacji: 19.06.2023

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. .

Zgoda