Polityka prywatności

Polityka prywatności
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników serwisu

 1. Administrator danych i kontakt do niego
  Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z serwisu jest Instytut Pokolenia z/s w Warszawie, tel. +48 729-058-740 adres e-mail: kontakt@instytutpokolenia.pl. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych lub z wyznaczonym inspektorem ochrony Panią Aleksandra Cnota-Mikołajec za pomocą poczty elektronicznej pod adresami: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl.
 2. Zakres zbieranych danych
  Serwis umożliwia Pani/u kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości. Serwis gromadzi także inne informacje np. związane z aktywnością w Serwisie, ale nie służą one do identyfikacji użytkownika.
 3. Źródło danych
  Jeżeli kontaktowała się Pani/Pan z Administratorem, dane zostały udostępniane nam bezpośrednio od Pani/Pana. Jeżeli Pani/Pana dane zostały przekazane w związku z załatwianą sprawą przez osobę trzecią, to źródłem danych jest ta osoba.
 4. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  Dane mogą być przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na zadane pytania, i prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie zgody i prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizowanie żądań użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO).
 5. Obowiązek podania lub dobrowolność podania danych
  Podanie danych w celach związanych z obsługą sprawy jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie sprawy.
 6. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych osobowych Ma Pani/Pan prawo:
  a)  żądać od Administratora wglądu do Pani/a danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
  b)  żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) – w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/ Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  c)  żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO);
  d)  żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)-np. gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych);
  e)  wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Odbiorcy danych osobowych
  Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto dane mogą być udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, a w szczególności operatorom pocztowym, dostawcy hostingu, serwera poczty.
 8. Czas przechowywania danych
  Dane osobowe będą przechowywane do czasu załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją, zgodnie z przepisami archiwalnymi obowiązującymi Administratora.
 9. Zautomatyzowane podejmowaniu decyzji i profilowanie
  Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. .

Zgoda