Praca

Instytut Pokolenia poszukuje Kandydata/Kandydatki na stanowisko:

Specjalista ds. Upowszechniania Projektów

ZADANIA:

 • Odpowiedzialność za przypisany region (3-4 województwa)
 • Budowa sieci kontaktów z przedstawicielami jednostek samorządowych i wojewódzkich
 • Przygotowywanie i organizacja spotkań z lokalnymi liderami opinii
 • Analiza potencjału i projektowanie kierunków rozwoju lokalnych społeczności, tak aby podnosiły dobrostan mieszkańców
 • Planowanie i realizacja projektów edukacyjnych i szkoleniowych
 • Opracowanie materiałów merytorycznych: prezentacji, manuali, artykułów edukacyjnych
 • Współpraca z innymi członkami zespołu projektów społecznych Instytutu, tworzenie programów i narzędzi do realizacji projektów społecznych Instytutu
 • Tworzenie dokumentacji merytorycznej i technicznej dla wykorzystywanych narzędzi

OCZEKIWANIA:

 • Wykształcenie: wyższe (preferowane kierunki: socjologia, nauki społeczne, nauki o rodzinie)
 • Doświadczenie zawodowe – powyżej 5 lat doświadczeń w pracy warsztatowej (trenerskiej, edukacyjnej)
 • Dobra znajomość narzędzi do prezentacji i prowadzenia spotkań (w tym Power Point, prezentacja danych)
 • Umiejętność analizy i wykorzystania danych statystycznych, socjometrycznych, demograficznych
 • Gotowość do podróżowania (ok. 50% czasu pracy to podróże)
 • Mile widziane osoby z dobrą znajomością jednego z obszarów: tożsamość lokalna, budowanie więzi, infrastruktura, przedsiębiorczość lokalna, kultura, edukacja i wychowanie, profilaktyka zdrowia/sport/rekreacja
 • Kreatywność, dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność
 • Kandydatów prosimy o złożenie oświadczenia potwierdzającego: Posiadanie obywatelstwa polskiego; Korzystanie z pełni praw publicznych; Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: kadry@instytutpokolenia.pl

Analityk / Ekspert ds. analiz nr 009_IP.AZP.2023

ZADANIA:

 • Wsparcie analityczne ścisłego kierownictwa Instytutu w diagnozie sytuacji demograficznej, społecznej i ekonomicznej w Polsce i wybranych krajach świata, w szczególności dotyczącej rodzin i warunków do posiadania dzieci
 • Analiza publicznie dostępnych baz danych (np. GUS, Eurostat, ONZ, OECD) oraz danych dostępnych w administracji publicznej
 • Tworzenie modeli, analiz, zestawień, studiów prognostycznych oraz raportów ilościowych dotyczących sytuacji demograficznej, społecznej i ekonomicznej w Polsce i w wybranych krajach świata
 • Tworzenie modeli finansowych i szacunków kosztów realizacji projektów, w szczególności kosztów i korzyści dla systemu finansów publicznych (tzw. OSR: Ocena Skutków Regulacji) proponowanych instrumentów polityki publicznej
 • Tworzenie we współpracy z kierownictwem Instytutu mierników oceny efektywności realizacji poszczególnych projektów, w szczególności instrumentów polityk publicznych, zarządzanie aktualizacją mierników, raportowanie i wsparcie w interpretacji

OCZEKIWANIA:

 • Minimum 3 lata doświadczenia jako analityk ilościowy
 • Swoboda poruszania się po publicznie dostępnych bazach danych
 • Biegła znajomość MS Excel
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej roboczym
 • Umiejętność pogłębionej analizy, syntezy i interpretacji danych
 • Umiejętność argumentacji w oparciu o dane
 • Kreatywność w tworzeniu podejścia do kalkulacji i niestandardowych rozwiązań
 • Poczucie realizmu przy tworzeniu szacunków w przypadku braku jednoznacznych danych
 • Samodzielność i inicjatywa
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Chęć szybkiego uczenia się
 • Wykształcenie: matematyka, metody ilościowe, statystyka będzie dodatkowym atutem
 • Doświadczenie w pracy w administracji publicznej lub firmach konsultingowych będzie dodatkowym atutem
 • Znajomość metod statystycznych będzie dodatkowym atutem
 • Znajomość programów analizy statystycznej (np. SPSS) będzie dodatkowym atutem
 • Zainteresowanie problematyką społeczną i problematyką rodzin będzie dodatkowym atutem
 • Doświadczenie w kierowaniu zespołem analityków będzie dodatkowym atutem

OFERUJEMY:

 • Pracę w profesjonalnym zespole
 • Możliwość rozwoju zawodowego, zróżnicowanie zadań i brak rutyny
 • Dostęp do wiedzy naukowej, raportów, badań z zakresu rozwoju rodzin, demografii i problematyki społecznej z zakresu działania Instytutu
 • Dostęp do danych administracji publicznej
 • Możliwość współpracy z resortami administracji publicznej i jednostkami centralnymi
 • Możliwość łączenia pracy w Instytucie z równoległą pracą naukową
 • Możliwość pracy zdalnej i elastycznych godzin pracy
 • Wymiar czasu pracy do negocjacji

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: kadry@instytutpokolenia.pl
(w temacie maila proszę wpisać nr ogłoszenia: 009_IP.AZP.2023)

Archiwista Zakładowy

ZADANIA:

 • Gromadzenie, zabezpieczanie, ewidencjonowanie, brakowanie i udostępnianie dokumentacji.
 • Czuwanie nad poprawnością doboru klas z JRWA przez pracowników merytorycznych komórek organizacyjnych, poprawnością rejestrowania i prowadzenia spraw.
 • Zarządzanie obiegiem materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej od poszczególnych komórek organizacyjnych Instytutu.
 • Koordynacja czynności kancelaryjnych oraz przygotowywanie dokumentacji przekazywanej do archiwum zakładowego.
 • Przyjmowanie oraz weryfikacja dokumentacji dostarczonej i usystematyzowanej przez komórki organizacyjne Instytutu zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także prowadzenie jej ewidencji.
 • Rozmieszczanie materiałów archiwalnych w pomieszczeniach magazynowych i odpowiedzialność za zapewnienie właściwych warunków przechowywania.
 • Udostępnianie i wypożyczanie dokumentacji osobom upoważnionym. 
 • Przeprowadzanie kwerend archiwalnych.
 • Przeprowadzanie skontrum dokumentacji zgromadzonej w Archiwum Zakładowym.
 • Współpraca z Archiwum Akt Nowych i innymi organami państwowymi w zakresie archiwizacji dokumentów.

OCZEKIWANIA:

 • Wykształcenie: minimum średnie (technik archiwista) lub wyższe (preferowane kierunki: archiwistyka, administracja publiczna lub pokrewne).
 • Doświadczenie zawodowe – min. 1 rok, mile widziane doświadczenie w podobnym zakresie w administracji publicznej.
 • Znajomość: ustawy o ochronie danych osobowych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym oraz aktów wykonawczych do wskazanych przepisów.
 • Przeszkolenie archiwalne i w zakresie ochrony informacji niejawnych – będą dodatkowym atutem.
 • Umiejętności: stosowania prawa w praktyce, dobra organizacja pracy własnej, współpracy z innymi, komunikatywność.

WARUNKI:

 • Wymiar czasu pracy do negocjacji: etat/ niepełny etat

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: kadry@instytutpokolenia.pl

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. .

Zgoda