Demograficzny obraz Polski to przede wszystkim kolejne fale wyżów demograficznych i ich stopniowe
słabnięcie, a od kilku dziesięcioleci kształtują go takie zjawiska, jak opóźnienie wieku zawierania
małżeństw, opóźnienie wieku urodzenia pierwszego dziecka, zmniejszanie się wskaźnika dzietności,
a w końcu znaczny przyrost bezdzietnych kobiet i mężczyzn.

Dzietność bada się przede wszystkim w odniesieniu do kobiet. Nie jest to w żadnym wypadku efekt
seksizmu czy dyskryminacji płci ani sprowadzania kobiety do roli jedynie prokreacyjnej. Wynika
to z faktu, że można jednoznacznie stwierdzić (kobieta może), czy i ile razy była matką, ile razy zaszła
w ciążę, ile ciąż zakończyło się żywymi urodzeniami. Jest to z oczywistych względów o wiele trudniejsze
w przypadku mężczyzn, którzy nie zawsze mogą mieć taką pewność co do swojego ewentualnego
potomstwa.

Podczas naszego badania postawiliśmy 9 hipotez badawczych.

 • Hipoteza 1: Bezdzietność wynika z migracji i ze zrywania kontaktów, z braku nowych znajomości na rynku matrymonialnym.
 • Hipoteza 2: Bezdzietność wynika z historii rodzinnej i wzorców wyniesionych z domu rodzinnego.
 • Hipoteza 3: Bezdzietność wynika z ciągłego inwestowania w rozwój, edukację, pracę.
 • Hipoteza 4: Bezdzietność to efekt żłobka, przedszkola, świetlicy i nieumiejętności zbudowania więzi z rodzicami.
 • Hipoteza 5: Bezdzietność wynika z niemożności znalezienia „właściwego partnera”.
 • Hipoteza 6: Bezdzietność wynika ze stanu zdrowia.
 • Hipoteza 7: Bezdzietność to efekt stylu życia.
 • Hipoteza 8: Bezdzietność wynika z braku poczucia bezpieczeństwa, biedy, niskich zarobków.
 • Hipoteza 9: Bezdzietność wynika z małej sieci kontaktów.

Główne wnioski płynące z raportu:

 • Bezdzietność nie jest zjawiskiem jednoprzyczynowym, nie ma jednego głównego powodu, dla
  którego kobiety pozostają bezdzietne.
 • Większość przyczyn bezdzietności jest nieuświadomiona, gdyż wynika z socjalizacji albo np. miejsca
  zamieszkania kobiety. Czynniki zdiagnozowane w procesie badań różnią się od tych deklarowanych
  przez kobiety.
 • Bardzo dużą rolę w kształtowaniu bezdzietności odgrywa trajektoria życia, na którą często jednostka
  nie ma wpływu.
 • Prawdopodobieństwo, że kobieta zostanie matką, wzrasta, gdy:
  a) posiada rodzeństwo,
  b) w dorosłym życiu jej rodzeństwo ma dzieci,
  c) rodzice posiadają stabilną pracę, która nie angażuje ich zanadto,
  d) rodzice się nie rozstali, a jeśli się rozstali, to rozstanie nastąpiło po ukończeniu 7. roku życia
  przez respondentkę.
 • Liczba i sposób przeprowadzek mają wpływ na to, czy kobieta zostanie matką. Należy jednak
  podkreślić, że zostanie matką utrudniają przeprowadzki powyżej 100 km od miejscowości wychowania,
  wyprowadzki za granicę oraz wyjazdy w celach zawodowych i edukacyjnych, a także
  – nieznacznie – przeprowadzka spowodowana planami zawodowymi rodziców. Najczęstszą przyczyną
  przeprowadzki wśród matek są powody matrymonialne, czyli wyprowadzka do męża/partnera,
  która następuje po odniesieniu sukcesu na rynku matrymonialnym.
 • Kobiety bezdzietne średnio później w ciągu życia wchodzą w pierwszy trwały związek niż kobiety,
  które później zostają matkami.
 • Stan zdrowia jest przyczyną bezdzietności u 13,4% respondentek. Z wywiadów indywidualnych
  wiemy, że te przyczyny to nie tylko bezpłodność, lecz także choroby psychiczne, niepełnosprawność,
  ciężkie choroby genetyczne, których kobieta nie chce przekazywać swoim dzieciom.
 • Bieda lat 90. XX wieku, która dotknęła Polskę, wpływa na to, że część kobiet nie decyduje się
  na dzieci. Matki deklarują większe przychody i lepiej radzą sobie z budżetem domowym niż kobiety
  bezdzietne.
 • Kobiety nieposiadające dzieci oczekują stabilizacji zawodowej i finansowej, zanim podejmą decyzję
  o posiadaniu potomstwa.
 • Wskaźnik bezdzietności nie jest obarczony fatalistycznym trendem wzrostowym. Liczba bezdzietnych
  kobiet jest zmienna historycznie. Zmiany te następują z dekady na dekadę, czasem nawet
  w krótszych interwałach.
 • W badaniach amerykańskich jest opisywany znaczący spadek bezdzietności w ostatnich dwóch
  dekadach. Zwłaszcza wśród białych, najlepiej wykształconych i najlepiej zarabiających kobiet.
  W grupie tej zanotowano spadek aż o 15 p.p. – z 35% do 20% bezdzietnych kobiet w wieku od 40
  do 44 lat w 2014 roku.
 • Światowe dane pokazują, że ekonomiczne przyczyny bezdzietności są raczej drugorzędne, gdyż
  to właśnie w najbardziej zamożnych krajach wskaźniki te są najwyższe.
 • Zdecydowana większość badań jest skupiona na bezdzietnych kobietach, rzadko bada się bezdzietnych
  mężczyzn.

Zachęcamy do lektury całego raportu!

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. .

Zgoda