Robert Wyszyński – gratulujemy!

Dr Robert Wyszyński, otrzymał Odznakę Honorową za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą. Gratulujemy! Jesteśmy dumni! Odznaczenie przekazał Jan Dziedziczak, sekretarz stanu, pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą podczas III Zjazdu Badaczy Polonii w Krakowie.

Dr Robert Wyszyński pracuje dla Instytutu Pokolenia jako ekspert ds. badań społecznych. Jest inicjatorem i głównym autorem jednego z naszych ostatnich raportów „Atlas Polaków na świecie” gdzie zestawiliśmy dane uzyskane z polskich palcówek dyplomatycznych na całym świecie starając się oszacować aktualną liczebność Polonii, Polaków poza granicami i osób polskiego pochodzenia.

Doktor Wyszyński jest autorem ponad dwudziestu publikacji książkowych, a także licznych artykułów i raportów z badań na temat emigracji, repatriacji i tożsamości narodowej Polonii. Posiada bogatą ścieżkę dydaktyczną związaną z Uniwersytetem Warszawskim głównie z Instytutem Socjologii, a także z innymi uczelniami wyższymi..

Robert jest jednym z pierwszych pracowników/socjologów zatrudnionych od początku działania Instytutu Pokolenia i aktywnie uczestniczy w wielu projektach badawczych realizowanych przez Instytut.. Godzinami może opowiadać o wynikami prowadzonych badań socjologicznych, szczególnie tych dotyczących Polonii na świecie zarażając nas swoją pasją.

Robercie gratulujemy! Jesteśmy dumni!


Data publikacji: 22.11.2023

Czytaj również

III Zjazd Badaczy Polonii

Osią tegorocznego Zjazdu jest prezentacja „Atlasu Polonii świata” opracowanego przez Instytut Pokolenia. Jest to pierwsza i jedyna jak dotąd publikacja, która w sposób całościowy i wyczerpujący opisuje polską społeczność żyjącą poza krajem. Prowadzone w ostatnich latach badania wskazują zarówno na zmienność trendów migracyjnych, jak i sposobów funkcjonowania polskiej mniejszości na co dzień. Zmianie ulegają nie tylko statystyki dotyczące skupisk Polaków na świecie (wyjazdów, powrotów, nowych kierunków), ale również cechy społeczno-demograficzne osób migrujących. Wpływa to na zmiany funkcjonowania środowisk polonijnych i ich relacji z Ojczyzną.

Krakowskie spotkanie badaczy Polonii będzie płaszczyzną międzyśrodowiskowej wymiany myśli i doświadczeń, które służy także podtrzymywaniu, rozszerzeniu i nawiązaniu nowych kontaktów badawczych.

W trakcie konferencji, nasz kolega, dr Robert Wyszyński, otrzymał Odznakę Honorową za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą. Gratulujemy! Jesteśmy dumni! Odznaczenie przekazał Jan Dziedziczak, sekretarz stanu, pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą.

Organizatorzy III Zjazdu Badaczy Polonii: KPRM we współpracy z Uniwersytetem Ignatianum w Krakowie oraz Instytutem Pokolenia.


  Data publikacji: 22.11.2023

  Czytaj również

  Diaspora polskich naukowców jako źródło kapitału społecznego

  W 2018 roku Polonium Foundation zrealizowała badania wśród polskich naukowców pracujących za granicą przeprowadzając ankietę wśród 464 polskich naukowców w 31 krajach, na wszystkich etapach kariery zawodowej, zarówno osób które dopiero rozpoczynają pracę naukową jak i tych, którzy osiągnęli już w niej spore sukcesy. Badani mieli też zróżnicowany staż na emigracji, od osób które wyjechały niedawno, do zasiedziałych obywateli nowych państw zamieszkania.

  Badania skupiały się w trzech obszarach:

  • niewykorzystanego kapitału społecznego za granicą;
  • wykorzystania tego kapitału przez Polskę;
  • wzmocnienia tego kapitału oraz przyciągnięcia najlepszych z naukowców do Polski.

  Jakie są główne wnioski?

  Członkowie polskiej społeczności naukowej za granicą utrzymują liczne kontakty z krajem pochodzenia i innymi Polakami.

  Na powrót do Polski zdecydowana jest jednak mniejszość polskich naukowców przebywających za granicą.

  Wśród głównych przyczyn niechęci do powrotu ludzie nauki wskazują na niższe płace, problemy z biurokracją oraz konieczność przystosowania się do nowego sposobu funkcjonowania nauki.


  Autorzy wskazują w raporcie na najważniejsze zamiany i działania władz państwowych jakie powinny nastąpić, aby lepiej wykorzystać kapitał społeczny polskich naukowców pracujących na całym świecie.

  Mając na uwadze, że aż 50% polskiej diaspory naukowej zamierza pozostać za granicą, państwo nie powinno opierać się wyłącznie na reemigracji. Zamiast tego powinno się stworzyć szerokie wsparcie instytucjonalne mające na celu ułatwienie nawiązywania kontaktów pomiędzy polskimi naukowcami na całym świecie, łącząc inicjatywy oddolne (np. małe wydarzenia) i podejścia odgórne (np. wsparcie ambasad i konsulatów).

  Powinno się zachęcać wyjeżdżających na stypendia do brania udziału w wydarzeniach networkingowych dla polskich naukowców. Polskie uczelnie powinny tworzyć prestiżowe, krótkoterminowe stanowiska wizytacyjne dla wybitnych uczonych, którzy pracują za granicą. Polskie instytucje powinny oferować konkurencyjne stypendia dla młodych naukowców, aby mogli odwiedzać najlepsze ośrodki badawcze prowadzone przez doświadczonych polskich naukowców.

  Wsparcie dla naukowców powinno być dopasowane zarówno do ich wieku, stażu zawodowego, dyscypliny którą prezentują oraz czasu przebywania na emigracji, gdyż wszystkie te czynniki wpływają na rodzaj potrzeb.

  Wysoki odsetek respondentów niezdecydowanych co do migracji powrotnej sugeruje, że prawdopodobnie pozostaną oni za granicą, chyba że zostaną podjęte konkretne działania w celu przekonania ich do powrotu. Chociaż wysiłki mające na celu nakłonienie naukowców do powrotu powinny być otwarte dla wszystkich członków diaspory, pierwszeństwo należy przyznać młodym naukowcom rozpoczynającym karierę naukową, którzy zdobyli pewne doświadczenie za granicą, ale prawdopodobnie jeszcze wrócą do Polski.  Autorzy wierzą, że taka polityka pomoże przyciągnąć największe międzynarodowe talentów do Polski, a w dłuższej perspektywie poprawi pozycję Polski na w międzynarodowych rankingach naukowych.

  Jesteśmy ciekawi jak to wygląda dzisiaj.


  Raport: Fundacja Polonium 2018, autorstwa Dominiki Czerniawskiej, Małgorzaty Bochińskiej, Piotra Oleśkiewicza i Rafała Mostowego dostępny jest na stronie: POLONIUM FOUNDATION

  Data publikacji: 03.10.2023

  Czytaj również

  Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. .

  Zgoda