Przyznaliśmy nagrody studentom!

Znane są już wyniki konkursu Instytutu Pokolenia na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską z zakresu funkcjonowania rodziny z uwzględnieniem aspektów humanistycznych, społecznych lub zdrowotnych.

Na konkurs wpłynęły 23 prace z uczelni w całej Polsce, z różnych kierunków studiów. W związku z tym ich tematyka jest niezwykle różnorodna. Nie przez przypadek recenzowało je zatem czternastu członków Kapituły, których specjalizacje niejednokrotnie również różnią się od siebie znacznie. Ta różnorodność tematów cieszy, ponieważ wierzymy, że dzięki temu bogactwu przed zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania rodziny otwierają się nowe obszary badawcze.

Wybór nie był łatwy, niemniej Kapituła jednomyślnie zdecydowała o przyznaniu dwóch równorzędnych nagród licencjackich i dwóch równorzędnych nagród magisterskich.

Jest nam niezmiernie miło przekazać Państwu listę zwycięskich prac oraz przedstawić ich autorki.

Nagrodzone prace w kategorii: praca licencjacka

Nagrodzone prace w kategorii: praca magisterska

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a wszystkim pozostałym składamy słowa uznania za cenne i wartościowe prace.

Data publikacji: 21.12.2023

Czytaj również

„Silna rodzina receptą na problemy dzisiejszego świata”

Czy rodzina stanowi klucz do rozwiązania wielu współczesnych problemów? Czy młodzi ludzie nadal cenią instytucję rodziny? – między innymi takie pytania przyświecały Stowarzyszeniu Apostolskiemu Rodzina Rodzin, organizatorowi konferencji pt. „Silna rodzina receptą na problemy dzisiejszego świata”. Wydarzenie zgromadziło ekspertów, młode małżeństwa, rodziny, i młodzież, aby rozmawiać o kluczowej roli rodziny w społeczeństwie.

Program konferencji obejmował następujące tematy:

 • Sytuacja demograficzna w Polsce. Przyczyny i konsekwencje.
 • Bariery realizacji aspiracji dotyczących rodziny i rodzicielstwa w Polsce 
 • Samotność współczesnych młodych ludzi i jej konsekwencje dla ich kondycji psycho-społecznej  
 • Formalne i nieformalne relacje z innymi rodzinami i rodzicami jako element wspierania aspiracji rodzinnych młodych ludzi
 • Dyskusje o wyzwaniach, przed jakimi stają młodzi rodzice i małżonkowie, porównując je z wyzwaniami sprzed 30 lat.
 • Rozmowy o tym, jak młodzież postrzega instytucję rodziny, zwłaszcza przedstawiciele pokolenia X.

A wśród prelegentów znaleźli się:

 • Dorota Bojemska – Mama 8 dzieci, Przewodnicząca Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, animatorka rozwoju klubów Mam w Polsce
 • Marek Grabowski – socjolog, badacz społeczny, prezes Fundacji Mamy i Taty
 • Michał Kot – socjolog, Dyrektor Instytutu POKOLENIA
 • Piotr Kordyasz, autor wielu książek, w tym “Stefek” 

Fotografia: Jakub Goliński

Data publikacji: 20.11.2023

Czytaj również

Konferencja dla Samorządów – Jak gminną moc móc wzmóc?

Instytut Pokolenia już ponad rok współpracuje z 25 samorządami, którym podczas warsztatów przedstawia nowy model zarządzania gminą, oparty na 6 Obszarach Funkcjonowania Rodziny, na który składają się: podstawy materialne, zdrowie, rekreacja i sport, kultura, edukacja i wychowanie, trwałość więzi oraz tożsamość. Gminy, które wzięły udział w naszym projekcie łączy myśl o działaniu na rzecz mieszkańców, czyli rodzin zamieszkujących na ich terenach i zapewnieniu im takich warunków do życia, które okażą się wystarczające, by chciały wiązać swoje życiowe plany z miejscem, w którym mieszkają i jego lokalną społecznością.

Podczas konferencji przedstawione zostaną najlepsze praktyki w zakresie realizacji działań na rzecz mieszkańców, nastąpi wymiana doświadczeń i próba nawiązania kontaktów z nowymi jednostkami, zainteresowanymi rozwojem swojej gminy. Wśród zaproszonych gości znajdują się przedstawiciele władz samorządowych z całej Polski, ale także przedstawiciele świata nauki i liderzy opinii.

Konferencja: Jak gminną moc móc wzmóc?

Data: 7 listopada 2023 r. godz. 10.00-16.00

Miejsce: Centralny Dom Technologii, Warszawa

Szczegóły: https://instytutpokolenia.pl/konferencja-6ofr/


Organizator: Instytut Pokolenia

Partner: Fundacja PFR i Polski Fundusz Rozwoju

Partner medialny: Wspólnota – pismo dla samorządów

Data publikacji: 03.11.2023

Czytaj również

Za nami Forum Tato.net

Forum Tato.net to wydarzenie naładowane pozytywnymi treściami dla rodziców, głównie dla ojców. W tym roku spotkanie odbyło się w Katowicach, pod hasłem „SIŁA & CZUŁOŚĆ”.

Instytut Pokolenia został zaproszony do udziału w tym wydarzeniu. Cieszymy się, że mogliśmy opowiadać mężczyznom o tym, z czym w najbliższych latach będą musieli się mierzyć jako rodzice i na co powinni zwracać szczególną uwagę w wychowaniu dzieci.

Wzięliśmy udział w dwóch panelach tematycznych:

TatoSFERA CYFROWA /panel/ Rodzina a chaos cyfrowy. Jak odzyskać równowagę w świecie otoczonym ekranami?

 • Michał Kot – Socjolog, ekspert w zakresie demografii, analizy polityk społecznych, badań socjologicznych, zarządzania w biznesie i nowych technologii. Dyrektor Instytutu POKOLENIA. Autor wielu publikacji i raportów na temat demografii, polityki rodzinnej i wpływu nowych technologii na życie społeczne. Członek Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Tato x 5.
 • Łukasz Mirosław – Naukowiec. Przedsiębiorca. Specjalista od digitalizacji. Brał udział w projektach naukowych uczelni w Polsce, Niemczech i Szwajcarii. Interesuje się badaniami wpływu technologii cyfrowej na procesy społeczne oraz poszukiwaniem prawdy, dobra i piękna. Współzałożyciel Chrześcijańskiego Centrum Kultury Maryi Królowej. Tato x 2.
 • Adam Zych – Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz University of Applied Sciences w Kolonii (Niemcy). Od 20 lat rozwija własny biznes w branży sportowej oraz osłon słonecznych. Pomysłodawca i Prezes Fundacji Projekt PL, która walczy o przywrócenie znaczenia rodziny. Inicjator akcji Uwaga! Smartfon oraz Forum Gen. Tato x 4.
 • Łukasz Wołek

TatoSfera EDUKACJA / KULTURA – Jak budować ojcowską siłę i czułość niezbędną do nawigacji przez nowe trendy w edukacji, kulturze i mediach?

 • Krzysztof Mikuła – Manager i prawnik. Z bogatym doświadczeniem w biznesie i administracji, teraz koncentruje się na edukacji. Jeden z liderów Projektu Edukacyjnego Węgielek z blisko 1000 dzieci w przedszkolach i szkołach w Katowicach i Gliwicach. Wiceprezes TDJ Foundation. Wspiera sieć placówek edukacyjnych prowadzonych w modelu edukacji spersonalizowanej. Tato x 4.
 • Michał Michalski – Kulturoznawca, ekonomista, etyk gospodarczy, prof. UAM. Prezes Fundacji Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie. Członek Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Autor publikacji o współzależności między rodziną, kulturą i rozwojem społeczno-gospodarczym. Współautor badań i raportów na temat rodziny. Tato x 5.
 • Kazimierz Korab – Socjolog, naukowiec. Prof. SGGW. Członek Rady Programowej Tato.Net. Prezes Fundacji Międzynarodowy Instytut Edukacji. Dyrektor Polonijnego Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego „Klasyk”. Tato x 3, dziadek.
 • Michał Kot – Socjolog, ekspert w zakresie demografii, analizy polityk społecznych, badań socjologicznych, zarządzania w biznesie i nowych technologii. Dyrektor Instytutu POKOLENIA. Autor wielu publikacji i raportów na temat demografii, polityki rodzinnej i wpływu nowych technologii na życie społeczne. Członek Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Tato x 5.

Instytut Pokolenia był partnerem wydarzenia.

Data publikacji: 30.10.2023

Czytaj również

Konferencja demograficzna w Krakowie

Dziś gościmy na konferencji naukowej „Współczesne przemiany społeczno-ekonomiczne w Polsce i na świecie” w Krakowie.

Podczas panelu moderowanego przez prof. dr hab. Przemysława Śleszyńskiego, nasz przedstawiciel: Paweł Woliński – moderator warsztatów w programie „Rodzina-Rozwój-Demografia” opowiada o modelu #6OFR i o wyzwaniach jakie stoją przed gminami w kontekście demografii.

Konferencję zorganizował Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Pełny program na stronie: https://demografia.up.krakow.pl/program/

Data publikacji: 23.10.2023

Czytaj również

XXI wiek stuleciem samotnych

Wiek XX miał swoje „Sto lat samotności”. Wiek XXI stał się stuleciem samotnych.

 • Obraz pierwszy: przyjaciel na wynajem – w wielkim mieście, gdzie coraz więcej ludzi, a coraz mniej bliskich więzi, rozpaczliwie poszukujemy towarzystwa, by poczuć się zauważonymi, potrzebnymi, wyjątkowymi. Płacimy więc nieznajomym, by przez godzinę czy dwie odgrywali rolę naszych przyjaciół.
 • Obraz drugi: towarzystwo online podczas spożywania posiłku – zanurzeni w pracę, non stop zajęci, zabiegani, niezbędni, nie mamy czasu na spotkania. Płacimy zatem za czyjąś obecność online – tylko tyle i aż tyle, by przynajmniej podczas posiłku mieć towarzystwo.
 • Obraz trzeci: sztuczna inteligencja przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną – zaproszeni na rozmowę z bezdusznym, ale za to sztucznie inteligentnym ekranem, posiadającym wdrukowane tysiące informacji po to, by za pomocą algorytmu nas ocenić i zadecydować, czy nadajemy się do podjęcia pracy. Bez ludzkich reakcji i odruchów. Bez serc, bez ducha. Bez odwołania.
 • Obraz czwarty: antyspołeczna architektura miasta – łaknący spotkań, bliskości, poczucia przynależności i bezpieczeństwa szukamy przestrzeni. Ale architektura wymierzona przeciwko budowaniu więzi, odstraszająca od zagrzania miejsca, uniemożliwiająca siedzenie, gromadzenie się, przebywanie, rozmawianie, spotykanie w liczniejszym gronie niczego takiego nie ułatwia.
 • Obraz piąty: czułość i troska okazywane robotom – samotni do granic możliwości, wyalienowani, czasem schorowani, bywa, że w podeszłym wieku, szukamy choć namiastki ludzkich odruchów. I nie tyle po to, żeby brać, ale również po to, by je okazywać. Żeby móc posmakować czegoś, co ma znamiona relacji, zależności, wspólnotowości. Kupujemy zatem roboty – dostępne od ręki.
 • Obraz szósty: umieranie w zapomnieniu.

To tylko niektóre z przykładów, które dość bezkompromisowo ilustrują nam mało optymistyczny wizerunek współczesnego społeczeństwa, który zarysowuje Noreena Hertz w swojej książce „Stulecie samotnych”. Ukazana w niej samotność to już nie tylko dotykające nas, osobiste doświadczenie, ale globalny problem, zjawisko nie pozostające bez wpływu na zmiany społeczne, gospodarcze, polityczne… Zjawisko, nad którym należałoby się zatrzymać.

Piszemy o tym w naszym raporcie dotyczącym samotności wśród dorosłych Polaków. Tam też znaleźć można słowo wstępne członka naszej Rady, Pani Prof. Elżbiety Mączyńskiej, która niejednokrotnie wypowiadała się na temat samotności w kontekście ekonomii, a jej opowieść o książce Noreeny Hertz stała się inspiracją do prowadzenia naszych badań.

Pozycja amerykańskiej ekonomistki, o której tu mowa, ma na szczęście również swój podtytuł. Znalazło się w nim tchnące nadzieją pytanie: „Jak odzyskać utracone więzi”.  Nie tracąca zatem wiary w człowieka i jego niedających się z niczym porównać możliwości budowania prawdziwych i głębokich więzi, autorka zachęca do odczarowywania świata samotnych. Samotnych w zasadzie na własne życzenie. Taka bowiem jest cena postępu, nieustannej konieczności rozwoju, pośpiechu, przepracowania, wypalenia, „wyglądania” zza szkła – ekranów, komputerów, tabletów, smartfonów…

Możesz mniej! Pomyślałeś o tym?

Mniej kontrolować, zabiegać, śledzić, pracować, nadrabiać, wypełniać, spełniać, stawiać barier… Możesz… stworzyć własne obrazy.

Co powiesz na:

 • Pierwszy: spotkanie z przyjacielem.
 • Drugi: wspólny sąsiedzki obiad.
 • Trzeci: celebrowanie rozmowy.
 • Czwarty: odwiedzanie z bliskimi wspólnych miejsc.
 • Piąty: pamiętanie o zapomnianych.
 • Szósty: bycie szczęśliwym.

???

Data publikacji: 18.10.2023

Czytaj również

Młodzież zainspirowana modelem 6OFR

Zespół realizujący warsztaty 6OFR (6 Obszarów Funkcjonowania Rodzin) został zaproszony przez Studenckie Koło Naukowe Debaty i Wystąpień Publicznych Uniwersytetu Warszawskiego do poprowadzenia spotkania przybliżającego koncepcję zarządzania gminą w myśl modelu 6OFR. Spotkanie odbyło się w dniach 6-7 października podczas wyjazdu szkoleniowego w ramach projektu „Obywatelski Starter Pack” dla młodzieży z Ostrołęki oraz studentów Wydziału Prawa i Administracji UW.

Kurpie odwiedziła elita – młodzież, która już jest społecznie zaangażowana, albo wkrótce zacznie działać w lokalnych środowiskach. A my mieliśmy przyjemność porozmawiać z nimi o naszym projekcie i podejściu do służby w samorządzie. Nasi trenerzy przedstawili model 6OFR, a później uczestnicy szkolenia pracowali w małych grupach nad konkretnymi projektami rozwijającymi lokalną społeczność. Wspólnie mogliśmy się przekonać, jak wielki potencjał leży w niemal każdej inicjatywie. Niektóre z wypracowanych podczas warsztatu rozwiązań z pewnością zostaną zrealizowane.

Fot. Adrianna Debek


Data publikacji: 17.10.2023

Czytaj również

Konferencja „Kulturowe aspekty demografii”

W pięknym gmachu Warszawskiego Domu Technika, 30 września 2023r. odbyła się konferencja pt. „Kulturowe aspekty polityki rodzinnej. Dodatek czy podstawa skutecznej recepty na kryzys demograficzny”. Zacne grono specjalistów na zaproszenie Ordo Iuris i Collegium Intermarium dyskutowało o przyszłości Polski i Europy.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się akademicy, profesorowie, przedstawiciele wiodących think-tanków zajmujących się kulturą i polityką rodzinną:

 • Mark Regnerus – profesor z Uniwersytetu w Teksasie
 • Belinda Brown – z University College London
 • Bracy Bersnak – z USA, profesor Christendom College
 • Árpád Mészáros – wiceprzewodniczący Instytutu ds. Demografii i Rodzin im. Márii Kopp
 • Michał Michalski – prezes Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie
 • Rafał Dorosiński – Zarząd Ordo Iuris

My także zostaliśmy zaproszeni na to spotkanie. Opowiadaliśmy o samotności i jej wpływie na demografię, a także przyszłość więzi i relacji społecznych w kontekście coraz bardziej upowszechniającej się komunikacji elektronicznej.


Data publikacji: 05.10.2023

Czytaj również

Wybitni naukowcy w Kapitule Konkursu IP

Jesteśmy niezwykle dumni, że już pierwsza edycja naszego konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską z zakresu funkcjonowania rodziny z uwzględnieniem aspektów humanistycznych, społecznych lub zdrowotnych przyciągnęła do udziału w Kapitule zacne grono ekspertów, w tym aż 8 profesorów.

Prace studentów oceniać będą:

 • Łukasz Hardt – przewodniczący Kapituły; profesor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, członek Rady Polityki Pieniężnej w latach 2016-2022, kierownik Katedry Ekonomii Politycznej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, przewodniczący Rady Nadzorczej ZUS.
 • Maciej Bukowski – członek Kapituły; doktor nauk ekonomicznych, prezes WiseEuropa. Pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2006-2013 prezes fundacji IBS. Jest współautorem wielu polskich dokumentów strategicznych (m.in. Plan Hausnera, Polska 2030 – wyzwania rozwojowe, Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju do roku 2030 (Polska 2030 – trzecia fala nowoczesności). Kierownik projektów oraz licznych komentarzy i artykułów prasowych dotyczących między innymi makroekonomii, polityki energetycznej, innowacyjności, systemu emerytalnego czy rynku pracy.
 • Henryk Domański – członek Kapituły; polski socjolog, profesor nauk humanistycznych, były dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Jest członkiem Komitetu Socjologii PAN. W 2019 został członkiem Rady Doskonałości Naukowej I kadencji. W Instytucie Filozofii i Socjologii PAN kierownik Zespołu Studiów nad Metodami i Technikami Badań Socjologicznych. Pracuje także w Collegium Civitas, gdzie pełnił funkcje prorektora. Zajmuje się między innymi badaniem obiektywnych i świadomościowych aspektów podziału społeczeństwa na warstwy.
 • Ewa Frątczak – członek Kapituły; demograf i statystyk. Em. Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, były członek Senatu SGH, były kierownik ds. studiów stacjonarnych przy Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, były członek Komitetu Demograficznego Rady Europy, była przewodnicząca Komitetu Nauk Demograficznych PAN, były Sekretarz Generalny Rządowej Rady Ludnościowej, były członek Komisji ONZ Ludność i Rozwój, były kierownik Zakładu Metod Statystycznych i Analiz Biznesowych (d. Zakład Analizy Historii Zdarzeń i Analiz Wielopoziomowych) w Instytucie Statystyki i Demografii SGH, współtwórca kierunku studiów: Analiza Danych – Big Data na SGH. Członek Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.
 • Marek Kośny – członek Kapituły; dr hab., ekonomista, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prodziekan Wydziału Ekonomii i Finansów tejże uczelni.Ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego, przewodniczący zespołu ekspertów Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”, członek Rady Rodziny powołanej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, członek rady Think-Tanku Impakt Dolny Śląsk. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji dotyczących m.in. problematyki opodatkowania rodzin oraz sytuacji ekonomicznej i bezpieczeństwa ekonomicznego rodzin. Członek sekcji Polityka społeczna, rodzina Narodowej Rady Rozwoju w latach 2016–2020.
 • Michał Kot – socjolog, ekspert w zakresie demografii, analizy polityk społecznych, badań socjologicznych, zarządzania w biznesie i nowych technologii. Autor wielu publikacji i raportów na temat demografii, polityki rodzinnej i wpływu nowych technologii na życie społeczne. Członek Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (kierunki: socjologia i matematyka). Od 2022 r. dyrektor Instytutu Pokolenia.
 • Anna Kwak – członek Kapituły; prof. dr hab. w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Zajmuje się analizą przemian małżeństwa i rodziny, rozwojem alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego, takich jak: kohabitacja, związki typu LAT (czyli living apart together – bycie osobno razem), analizą wewnętrznych relacji w rodzinie. Od wielu lat współpracuje naukowo z ośrodkami zagranicznymi w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwecji; z Uniwersytetetami w Nottingham, Cork, Umea (m.in. jako koordynator i kontraktor programu Tempus); realizując granty w ramach The Polish-British Research Partnership Programme; współpracując w charakterze eksperta w ramach angielsko-portugalskiego Joint Research Programme Family Law and Social Policy. Pełni też funkcję eksperta w programie Unii Europejskiej Leonardo da Vinci; realizowała projekty naukowe z Centrum Zdrowia Dziecka oraz Instytutem Spraw Publicznych.
 • Bartosz Marczuk – członek Kapituły; wiceprezes zarządu PFR, menedżer z doświadczeniem w zarządzaniu w administracji i komunikacji, ekspert z zakresu polityki społecznej. Ukończył socjologię na Uniwersytecie Warszawskim, studia doktoranckie z ekonomii w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych oraz podyplomowe studia w zakresie stosunków międzynarodowych na UW i Akademii Obrony Narodowej. W 2015 r. został powołany na podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gdzie odpowiadał za politykę rodzinną oraz cyfryzację.
 • Tomasz Maciejewski – członek Kapituły; dyrektor Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka, członek Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Absolwent studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej na Wydziale Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia oraz studiów MBA w medycynie. Autor wielu publikacji naukowych, książek oraz artykułów z dziedziny położnictwa i ginekologii; prelegent licznych zjazdów/konferencji w kraju i za granicą. Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej, Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia, Rządowej Rady Ludnościowej, elektor Rady Głównej Instytutów Badawczych.
 • Elżbieta Mączyńska – członek Kapituły; profesor nauk ekonomicznych, związana ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie; organizatorka i kierownik prowadzonych w SGH Podyplomowych Studiów Wyceny Nieruchomości. Członkini Prezydium Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus”, Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Prezes honorowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Specjalistka z dziedziny ekonomii, w tym analizy ekonomicznej, finansów i wyceny przedsiębiorstw oraz systemów społeczno-gospodarczych. Kreatorka ekonometrycznych modeli predykcji bankructwa. 17 września 2023 r. otrzymała Nagrodę Kopernika Ekonomisty – prestiżowe wyróżnienie, przyznawane za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ekonomii i gospodarki.
 • Marek Okólski – profesor w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, którego był dyrektorem od jego powstania w 1993 r. do 31 sierpnia 2016. Od października 2016 r. przewodniczy Radzie Naukowej OBM. Profesor zwyczajny Wydziału Nauk Ekonomicznych UW (do 30 września 2011) oraz Katedry Socjologii Uniwersytetu SWPS  (do 30 września 2016). Od 1 października 2016 do 30 września 2019 kierował Katedrą Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uczelni Łazarskiego. Do 2009 roku kierownik Katedry Demografii na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW (wcześniej dyrektor Polish Policy Research Group, kierownik Zakładu Statystyki i prodziekan na tym wydziale). Wykładowca wielu renomowanych placówek akademickich w USA, Australii i Europie.
 • Jan Paradysz – członek Kapituły; statystyk i demograf związany z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, na którym zakładał a następnie kierował Katedrą Statystyki. Były dyrektor Centrum Statystyki Regionalnej przy UE. Przez wiele kadencji był członkiem Rady Statystyki przy Premierze RP oraz Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk. Autor prognoz demograficznych dla kilku polskich miast m.in. dla Krakowa, Poznania, Gorzowa, Międzyrzecza oraz dla aglomeracji krakowskiej i poznańskiej. Za wybitne zasługi w pracy naukowej w dziedzinie demografii i statystyki został odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
 • Adam Edward Szczepanowski – członek Kapituły; doktor nauk ekonomicznych, samorządowiec i nauczyciel, w latach 1999–2002 członek zarządu województwa podlaskiego. Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku w latach 2015–2019.
 • Piotr Szukalski – członek Kapituły; dr hab. Piotr Szukalski pracuje na stanowisku profesora w Katedrze Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej UŁ. Specjalizuje się w zagadnieniach z pogranicza demografii, gerontologii społecznej i polityki społecznej. W latach 2007-2010 był członkiem Zespołu ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, zaś w latach 2008-2010 reprezentantem polskich organizacji senioralnych w European Older People’s Platform. Od roku 2008 jest członkiem z wyboru Komitetu Prognoz PAN i Komitetu Nauk Demograficznych PAN. W latach 2016-2020 członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, od 2016 r. członek Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (w kadencji 2020-2024 wiceprzewodniczący tej Rady), zaś od 2017 r. członek Rządowej Rady Ludnościowej przy Prezesie Rady Ministrów RP.

Dla Instytutu Pokolenia to ogromne wyróżnienie. Nie mamy wątpliwości, że spośród nadesłanych prac wyłonione i nagrodzone zostaną te naprawdę ciekawe i wartościowe. Piszcie zatem i przysyłajcie!

Przypominamy, że prace można nadsyłać do 15 października br. na adres: konkurs@instytutpokolenia.pl a pełny regulamin do pobrania tu: REGULAMIN  

Data publikacji: 28.09.2023

Czytaj również

Samotność w Unii Europejskiej

Doświadczanie samotności wpływa na dobrostan psychiczny i fizyczny jednostki, ale również na jej społeczne funkcjonowanie, a przez to na jej otoczenie. Ostatnie lata, szczególnie doświadczenia związane z pandemią koronawirusa, przyniosły globalne nasilenie tego zjawiska. Stawiając sobie za zadanie rozpoznanie przyczyn i konsekwencji poczucia samotności wśród mieszkańców Unii Europejskiej pod koniec 2022 roku Joint Research Centre przeprowadziło badanie sondażowe poczucia samotności (EU-SL) na próbie ponad 20 tys. respondentów (16 lat i więcej) ze wszystkich krajów członkowskich.

W badaniu wykorzystano trzy metody pomiaru samotności. Pierwsza z nich to bezpośrednie pytanie o to jak często w ciągu ostatnich 4 tygodni respondent odczuwał samotność, druga to 6-itemowa skala samotności De Jong-Gierveld (DJG), a trzecia to skrócona skala poczucia samotności University of California Los Angeles (UCLA), składająca się z 3 pytań. Chociaż wyniki w każdym z tych pomiarów nieznacznie się różnią, to jednak na ich podstawie można powiedzieć, że 13% Europejczyków jest bardzo samotnych, a ponad 1/3 co najmniej czasami odczuwa samotność.

Jak pokazują wyniki badania młodzi Europejczycy częściej odczuwają samotność niż starsi. Niemal 20% osób między 16 a 30 rokiem życia doświadcza poczucia samotności, przy nieco powyżej 10% osób powyżej 31 r.ż.Jak pokazują wyniki badania młodzi Europejczycy częściej odczuwają samotność niż starsi. Niemal 20% osób między 16 a 30 rokiem życia doświadcza poczucia samotności, przy nieco powyżej 10% osób powyżej 31 r.ż.

Poczucie samotności wśród mieszkańców krajów członkowskich Unii Europejskiej jest bardzo zróżnicowane geograficznie. Wyniki badania wskazują, że poczucie samotności w największym stopniu dotyka Irlandczyków ponad 20% respondentów deklarowało odczuwanie samotności. Podobnie sytuacja wygląda w Luksemburgu, Bułgarii i Grecji. Natomiast najniższy odsetek osób odczuwających samotność – poniżej 10% –  zanotowano w Holandii, Czechach, Chorwacji i Austrii. W Polsce odsetek osób odczuwających samotność kształtuje się na średnim europejskim poziomie ok. 13%. Podobny rozkład obserwowaliśmy w badaniach prowadzonych w czasie pandemii.

Europejski Sondaż Poczucia Samotności (EU-SL) obejmował szereg obszarów, które wpływają na poczucie samotności, czy też mu towarzyszą. Poniżej zaprezentujemy tylko niektóre z nich.


ZDROWIE

Osoby odczuwające samotność w dużym stopniu deklarują jednocześnie zły stan zdrowia, zarówno psychicznego, jak i fizycznego. Połowa osób odczuwających samotność jednocześnie przejawia objawy depresji, najliczniej wśród najmłodszych respondentów (16-30 lat) 51%., wobec 13% nieodczuwających samotności.

Z poczuciem samotności współwystępuje również zły stan zdrowia fizycznego, zarówno ten wynikający z samooceny respondentów – 13,82% respondentów ocenia go jako zły lub bardzo zły, jaki i ten wynikający z odczuwania długotrwałych problemów zdrowotnych, których doświadcza 35,93% badanych. W każdej grupie wiekowej zdecydowanie częściej na zły stan zdrowia skarżą się osoby odczuwające samotność.


DZIECIŃSTWO

Nowością względem dotychczasowych badań realizowanych przez JRC jest wprowadzenie perspektywy doświadczeń z dzieciństwa do szukania odpowiedzi na przyczyny samotności.

Okazuje się bowiem, że osoby wychowywane przez jednego z rodziców częściej (16%) doświadczają poczucia samotności niż wychowywanie przez oboje rodziców (12%). 

Nie tylko obecność rodziców w okresie dzieciństwa badanych, ale również jakość relacji z rodzicami wpływa na poczucie samotności. Zgodnie z wynikami EU-LS ponad 1/5 osób, które miały trudne relacje z rodzicami doświadcza poczucia samotności, przy co 10 osobie, która miała dobre relacje.  

Wyniki te korespondują z wynikami naszych badań, które również wykazały, że wychowywanie się w niepełnej rodzinie sprzyja wyższemu poziomowi poczucia samotności.


MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Wyniki sondażu (EU-SL) ujawniają korelację między nadmiernym korzystaniem z mediów społecznościowych a doświadczaniem poczucia samotności.

Zdecydowanie częściej, powyżej 2 godzin dziennie, z mediów społecznościowych korzystają młodsi respondenci niż starsi. 1/3 osób w wieku 16-30 lat spędza ponad 2 godziny dziennie na korzystaniu z mediów społecznościowych, przy ok. 13% osób w wieku powyżej 30 lat.

Intensywne (przekraczające 2 godzinny dziennie) korzystanie z mediów społecznościowych w sposób bierny, czyli polegający na przeglądaniu zamieszczonych w nich postów, filmów itp. (Social Network Sites), wpływa na częstsze odczuwanie samotności wśród respondentów. Potwierdza więc to tezę, że media społecznościowe mogą przyczyniać się do ograniczania interakcji twarzą w twarz. Natomiast czynne korzystanie z mediów społecznościowych, czyli tworzenie i zamieszczanie własnych treści oraz korzystanie z czatów (Instant Messaging Tools), nie oddziałuje na jednostki w taki sposób.

Europejski Sondaż Poczucia Samotności (EU-SL) jest kolejnym, ale znaczącym, badaniem poświęconym poczuciu samotności, ponieważ  szuka przyczyn poczucia samotności i rozpoznaje jego skutki poszerzając obszar badań o nowe zmienne.

Z niecierpliwością czekamy więc na kolejne publikacje wyników badania.


Źródło wykresów: EU-SL 2022

Data publikacji: 12.09.2023

Czytaj również

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. .

Zgoda