Kobiety mówią jasno – mamy wybór!

Magdalena Grzankowska – Prezes Fundacji PFR

W dzisiejszych czasach kobiety mają wybór, decydują o pełnionych rolach społecznych. Nie zawsze są tego świadome, nie zawsze wiedzą, ile mają możliwości, czasem nie są wspierane w wyborze. Mogą być matkami, mogą robić karierę, mogą też wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim. Mogą się rozwijać. 

W dzisiejszych czasach Polki są bardzo dobrze wykształcone i mają wszelkie możliwości potrzebne do tego, by się rozwijać. Ważne, by otrzymywały wsparcie. To dzięki wsparciu otoczenia, rodziny, posiadają większą pewność siebie, która pomaga im właśnie w decydowaniu o sobie. To wsparcie może być udzielane nie tylko przez państwo, przepisy prawne czy kodeks pracy, ale także poprzez różne instytucje. Ważne jest wsparcie pracodawcy, instytucji edukacyjnych, a także firm i instytucji, które realizują różnego rodzaju usługi. To wszystko przekłada się na większą elastyczność w pełnieniu wielu ról przez kobiety.

W Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju większość pracowników to kobiety – ok. 70%. Ale mamy też mężczyzn, którzy właśnie bardzo nas wspierają. W Fundacji realizujemy też projekty społeczne takie jak np. Akademia Rozwoju, skierowane do kobiet, również z mniejszych miejscowości, które rozwijają ich kompetencje. Są to kompetencje cyfrowe, z wiązane z prowadzeniem działalności, czy projektowaniem pomysłów. Wszystkie zajęcia są prowadzone online. Staramy się bowiem podejść elastycznie do możliwości kobiet, aby jak najwięcej z nich mogło wziąć udział w wybranych zajęciach. Organizujemy też różne wydarzenia i warsztaty wokół naszych programów, aby budować w kobietach pewność siebie i odwagę do podejmowania ważnych decyzji.

Przyszłość zależy od kobiet i należy do kobiet. 

Renata Wozba – Prezes grupy spółek T2S i Co-Founder Instytutu Spraw Cyfrowych

Kobiety mają wybór. Można powiedzieć, że mają znacznie większy wybór niż miały. To się zmienia z roku na rok, tylko kobietom jeszcze brak odwagi. I to jest główny element, który blokuje je w realizacji ich celów, nie tylko zawodowych, ale też i życiowych. Każda z nas ma inne priorytety i o tym trzeba wiedzieć, a  przede wszystkim nie należy oceniać, które  z wyborów są lepsze – jedna z nas wybiera karierę zawodową, a inna realizuje się dbając o dom. Inna jeszcze drogę pomocy humanitarnej. Natomiast ten wybór jest. 

Zawsze zresztą był, tylko na mniejszą skalę. Natomiast w perspektywie ostatnich kilkunastu lat ten wybór jest znacznie bardziej zauważalny, szczególnie na rynku zawodowym. 

Czym kobiety wyróżniają się na rynku zawodowym? Przede wszystkim tym, że są multizadaniowe.  Często z moją wspólniczką Marleną Svensson, z którą stworzyłam kilka firm śmiejemy się, że tylko kobieta jest w stanie sprostać kilku zadaniom w tym samym czasie. W tym obszarze różnimy się od mężczyzn. Kobieta jest biologicznie uwarunkowana do rodzenia potomstwa i do wychowywania go, dlatego też w pracy zawodowej świetnie wykorzystuje pewne swoje kompetencje i nawyki, które pojawiły się przy okazji prowadzenia życia rodzinnego. Drugim elementem są kompetencje miękkie, które zdecydowanie przydatne są również w życiu zawodowym i w biznesie trzeba czasem pokazać emocje, bo mogą one uwarunkować dalszą perspektywę zawodową, rozwój firmy, wynik negocjacji. Bywa, że taki miękki element wprowadzony przy trudnych i ciężkich rozmowach w sytuacji kryzysowej, może całkowicie rozładować atmosferę. Cały zespół ma wtedy szansę zupełnie inaczej podejść do problemu. 

W branży logistycznej, bo do niej mogę się najbardziej odnieść prowadząc wraz z zespołem naszych spółek kilkadziesiąt projektów w całej Polsce, pracując z największymi koncernami międzynarodowymi, zatrudniamy bardzo dużo kobiet. Często  kobiety mają też najlepsze wyniki zawodowe, najwyższe premie i są najwyżej oceniane przez naszych klientów. Logistyka, w której działamy należy do jednej z trudniejszych, jednak znaczącą zarówno dla polskiej gospodarki, ale i europejskiej i światowej. I nie było by jej, a tym samym i mojej osobistej drogi rozwoju, gdyby nie zespół ludzi, w którym jest mnóstwo kobiet.

Jednak moją najtrudniejszą rolą jest bycie mamą, ponieważ w tym obszarze każdy dzień jest inny, każdy niesie inne wyzwania Jeśli w domu osiągnie się spokój i harmonię – do której osobiście bardzo dążę – to biznes też się rozwija. Balans pomiędzy życiem prywatnym, rodzinnym i zawodowym to kluczowy czynnik dający satysfakcję z życia.

Elżbieta Mączyńska – honorowa prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, wykładowca  SGH

Na szczęście kobiety mają coraz większą przestrzeń do dokonywania różnego rodzaju życiowych wyborów  i podejmowania decyzji, które nie są wymuszane przez sytuację w jakiej się znajdują,  lecz  podyktowane chęcią realizacji  wyznaczanych  samodzielnie celów. Kobietom sprzyjają   w tym także nowe technologie. Po urodzeniu dzieci np. niejedna mama ma dylemat – zostać w domu czy pracować? Nowe technologie  i programy cyfrowe ułatwiają ten wybór, gdyż zwiększają szanse godzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym. Pojawia  się  więcej możliwości pracy zdalnej, w systemie elastycznym itp. Można się z pracodawcą umówić co do zakresu pracy, jej   wymiaru czasowego ,  w tym tygodniowej  liczby  dni pracy  (etat, pół etatu, ćwierć  i in.). Nowe technologie istotnie zwiększają zatem  pole wyboru jeśli chodzi o formę pracy i rodzaj umowy o pracę.   Przy tym istotne znaczenie ma też fakt, że  wprowadzane są przepisy, ukierunkowane na  szersze włączanie  się mężczyzn w sprawy domowe, , w sprawy opieki nad dziećmi. Dotyczy to np.  urlopu tacierzyńskiego. To wszystko sprawia, że nie tylko następuje stopniowe  zrównywanie praw rodziców pod względem urlopu opiekuńczego, ale  też – co  jeszcze bardziej   ważne  –  może sprzyjać  to  silniejszym więziom rodzinny.  W konsekwencji tego ojcowie  mają bowiem   okazję osobiście przekonać się,  doświadczać jak duży wysiłek i odpowiedzialność wiążą się  z opieką na nad dziećmi i  łączącymi się   z tym pracami domowymi.  Każdy kto tego doświadczał wie, że to wysiłek ogromny.  Dlatego  też absolutnie nie akceptuję sformułowania, że kobieta, która  pozostaje  w domu z dziećmi, jest osobą niepracującą. Dbanie o dom,  opieka nad dziećmi, zapewnianie dzieciom wszystkiego  co jest niezbędne dla ich prawidłowego rozwoju,   wymaga wielkiego wysiłku i odpowiedzialności. To jest ciężka i  fundamentalnie ważna praca. To zarazem inwestycja  społeczna.  Oczywiście    opieka nad dziećmi,  zapewnianie i obserwowanie ich rozwoju to   także, czy raczej przede wszystkim,  źródło wielkiej satysfakcji,   różnorodnych emocji, doznań, radości, czego podłożem jest  miłość rodzicielska.  Tym niemniej  zarazem  – jeszcze raz to podkreślam –  to niewątpliwie  bardzo ciężka  i odpowiedzialna praca, tym bardziej, że  w domu, w którym są dzieci, zdarza się wiele  sytuacji kryzysowych. Opieka  domowa nad dziećmi  to tym samym  doświadczenie i nauka zarządzania kryzysem  Nieprzypadkowo też to właśnie  przede wszystkim kobiety pozostające  z dziećmi  w domu    stają  się   niejako wieloczynnościowe, muszą   sobie  z tym  wszystkim radzić.  Anegdotyczny niemal wymiar  ma  historia mężczyzny, który gdy do filiżanki  nalewał herbatę z czajniczka , przestawał mówić, aby móc skoncentrować się na wykonywanej czynności. Nie potrafił wykonywać tych dwu czynności jednocześnie.  W przeciwieństwie do tego,  kobieta wykonując tę samą czynność,  może  np. trzymać  na ręku dziecko, zarazem  rozmawiać (nawet przez telefon) i czuwać  nad gotującym się potrawami. I wykonuje to wszystko równocześnie. Kobiety są zatem  wielozadaniowe, są   przy tym mistrzyniami kryzysowego zarządzania. Te cechy są coraz bardziej  dostrzegana i  doceniane przez pracodawców,  tym bardziej, że  kobiety zadbały o swoje wykształcenie, przewyższając pod tym względem mężczyzn. Wszystko  to sprawia, że kobiety mają   coraz większe pole  wyboru   w podejmowaniu decyzji o aktywności zawodowej i jej formach. W wielu  obszarach  życia zawodowego wnoszą  przy tym nowe cenne,  wartości,  w  tym empatię,    holizm, wrażliwość społeczną, humanitaryzm  itp.   Stąd też  rosnące szanse  zawodowego rozwoju kobiet i  ich karier, przy równocześnie rosnącym polu wyboru   w tym zakresie,  dobrze wróży  rozwojowi naszego kraju i gospodarki,  a  tym samym funkcjonowaniu rodzin i wychowywaniu dzieci.

Data publikacji: 30.05.2023

Czytaj również

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. .

Zgoda