O Instytucie

Analizujemy, badamy, prognozujemy

Przygotowujemy badania, opinie i ekspertyzy w zakresie szeroko rozumianej demografii rodziny w ujęciu polskim i międzynarodowym. W swoich działaniach uwzględniamy uwarunkowania społeczno-kulturowe zachodzących zjawisk. Wskazujemy kierunki zmian i inicjujemy działania, które mają prowadzić do pozytywnych przemian w społeczeństwie.

Misją Instytutu POKOLENIA jest troska o naszą przyszłość. Człowiek, aby mógł wzrastać i rozwijać się emocjonalnie, społecznie i kulturowo potrzebuje więzi. Tym miejscem w sposób naturalny powinna być rodzina – rozumiana szeroko, wielopokoleniowo – to w rodzinie wielopokoleniowej odnajdziemy cały przekrój i ład społeczny. Łącznikiem pomiędzy przeszłością i teraźniejszością są badania. Tylko sięgając w głąb możemy lepiej zobaczyć rzeczywistość, a w konsekwencji wpływać na trendy demograficzne: pozytywne wzmacniać, a niekorzystne powstrzymywać, a nawet odwracać.

Od nas zależy przyszłość, mamy na nią wpływ i możemy zbudować dobry świat dla kolejnych POKOLEŃ. Chcemy, aby podejmowane przez instytut POKOLENIA działania przybliżały nas do celu jakim są szczęśliwe rodziny i dobrze rozwijające się społeczeństwo. Dbając o więzi rodzinne i międzyludzkie zbudujemy POKOLENIA przyszłości. Zatrzymanie niekorzystnych trendów demograficznych jest możliwe.

Instytut POKOLENIA to państwowa jednostka budżetowa podległa Prezesowi Rady Ministrów.

Statut do pobrania

Pragniemy szczęścia, a tym szczęściem jest rodzina.

Aż 80 proc. Polaków wskazuje, że to rodzina daje szczęście (CBOS 2019). W dalszej kolejności zdrowie (55 proc), spokój (48 proc.), grono przyjaciół (45 proc.), szacunek innych ludzi (42 proc.). To potwierdza, że człowiek jest istotą relacyjną, potrzebującą innych osób wokół siebie. Relacje, zwłaszcza z najbliższymi, są dla nas ważniejsze niż bogactwo i dobrobyt (9 proc.), wykształcenie (10 proc.), czy praca zawodowa (36 proc).

Zdaniem prawie połowy Polaków (46 proc.) idealna liczba dzieci w rodzinie to dwoje, a co piąty badany (22 proc.) twierdzi, że chciał(a)by mieć troje dzieci. Prawie połowa Polaków ma niespełnione aspiracje pod względem liczby dzieci (41 proc.) i chciałaby mieć ich więcej niż ma obecnie! Jedynie co czternasta osoba (7 proc.) naszego społeczeństwa w ogóle nie myśli o rodzicielstwie. Średnio Polacy chcieliby mieć 2,28 dziecka. (CBOS 2022)

Skoro takie są wyniki badań społecznych, obrazujących pewne pragnienia, dlaczego wskaźnik dzietności (przeciętna liczba dzieci przypadająca na 1 kobietę) w Polsce w roku 2022 to zaledwie 1,38? A wg prognoz GUS oraz projekcji znajdujących się w projekcie Strategii Demograficznej 2040, liczba mieszkańców Polski do roku 2050 spadnie poniżej 35 mln, a do końca tego wieku będzie mniejsza niż 25 mln?

Wyróżnić możemy kilkanaście czynników mających wpływ na dzietność i kondycję rodzin. Niektóre znajdują się w agendzie priorytetowych działań rządowych, inne związane są z kwestiami społeczno-kulturowymi.

Co powoduje, że Polacy nie realizują swoich aspiracji w obszarze dzietności?

  • kwestie ekonomiczne,
  • sytuacja mieszkaniowa,
  • brak dostępności miejsc w przedszkolach / brak dostępności miejsc w żłobkach,
  • problemy zdrowotne (w tym problemy z płodnością),
  • brak odpowiedniego partnera/partnerki oraz problemy relacyjne pomiędzy rodzicami,
  • obawa przed odpowiedzialnością/nieumiejętność sprostania obowiązkom rodzicielskim,
  • konieczność zrezygnowania z dotychczasowego stylu życia,
  • zbyt małe zaangażowanie dziadków w opiekę nad wnukami,
  • zbyt małe zaangażowanie ojców w wychowanie dzieci,
  • trwałość rodziny.

Ograniczenie tych barier może wpłynąć korzystnie na demografię i stan naszego społeczeństwa. Wokół tych tematów Instytut POKOLENIA będzie koncentrował swoje badania i realizował działania społeczne.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. .

Zgoda