ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

  Plan postępowań na udzielenie zamówień na rok 2022 

Platforma zakupowa Instytutu Pokolenia

Platforma zakupowa Instytutu Pokolenia